Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
czwartek, 12 lipca 2012
środa, 11 lipca 2012

Przy ul. Koletek


„W tym miejscu około r.1593 założono klasztor ss.Bernardynek pod wezwaniem św.Kolety – stąd zwanych koletkami. Droga, prowadząca do klasztoru, istniała już prawdopodobnie wcześniej. W r.1788 zakonnice zostały przeniesione do klasztoru przy ul. Poselskiej, zaś budynki przeszły w ręce świeckie (początkowo mieściło się w nich Towarzystwo Dobroczynności). Droga, a później ulica do początku XIX w. określana była tylko jako bezimienna przecznica (…) Nazwę tę zmieniono urzędowo na obecną, związaną z nie istniejącym już klasztorem w r.1858.”

Źródło: Elżbieta Supranowicz – Nazwy ulic Krakowa  (fragment), Instytut Języka Polskiego – Polska Akademia Nauk, Kraków 1995


Ul. Koletek

wtorek, 10 lipca 2012
poniedziałek, 09 lipca 2012
środa, 04 lipca 2012

...czyli gdzie się schować przed słońcem.

W Ogrodzie Botanicznym UJ


W Ogrodzie Botanicznym UJ


W Ogrodzie Botanicznym UJ


W Ogrodzie Botanicznym UJ


W Ogrodzie Botanicznym UJ

Ulica Mikołajska


„Istniała już we wczesnym średniowieczu, przed lokacją miasta, jako część szlaku handlowego wiodącego przez Mogiłę, Wiślicę, Sandomierz na Ruś. W pierwszym okresie po lokacji przypuszczalny przebieg ulicy był nieco inny niż dziś. Wnioski takie wysnuwa się z faktu, że w r.1937 odkryto w murach klasztoru Dominikanek na Gródku (powstałego w r.1626 w miejscu dawnego dworu Tarnowskich) pozostałości bramy miejskiej z końca XIII lub początku XIV w. (…) Była to prawdopodobnie pierwotna brama Rzeźnicza, do której obecna ul.Mikołajska dochodziła linią prostą od Rynku, bez łukowatego wygięcia za skrzyżowaniem z ul. Św. Krzyża. Zmiana jej przebiegu wiązała się prawdopodobnie z buntem mieszczan krakowskich w r.1312. Wiadomo, że na Gródku znajdowała się siedziba przywódcy buntowników, wójta Alberta. Posiadłość została przez Władysława Łokietka po stłumieniu buntu skonfiskowana i zburzona. Aby łatwiej utrzymać w ryzach miasto, książę nakazał w tym miejscu zbudować zameczek otoczony fosą (…). Wkrótce fosa została zasypana i zabudowana, ponieważ okazała się niepotrzebna, a zameczek przeszedł z czasem w ręce Tarnowskich. Wskutek tych zmian musiano ulicę przeprowadzić obok zameczku i u jej wylotu zbudować w murach miejskich nową bramę (…). Ponieważ ulica prowadziła w kierunku znajdującej się już za murami miasta osady z powstałym prawdopodobnie w XII w. kościołem św.Mikołaja, w drugiej połowie XIV w. zaczęto ją nazywać ul.Mikołajską, Mikołajowską, rzadziej św.Mikołaja (…)”

Źródło: Elżbieta Supranowicz – Nazwy ulic Krakowa (fragment), Instytut Języka Polskiego – Polska Akademia Nauk, Kraków 1995

Ze spaceru do ZOO. Krótkiego spaceru...

Ze spaceru do krakowskiego ZOO

 
1 , 2