Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
środa, 29 lipca 2009

Kościół Sercanek przy ul. Garncarskiej


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1894 roku – przez Józefa Sebastiana Pelczara (przy współudziale Klary Szczęsnej) założone zostało Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego ( Servulae Sacratissimi Cordis Jesu ); zwanych popularnie sercankami.

Na podstawie: Święte miejsca Krakowa – Altera Roma – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM 2007

23:07, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (3) »

Widok z Kopca Piłsudskiego

„Za jaki grzech,
za jaki nie do odkupienia błąd,
coś sprawia, że
silniejsze od nas wszystkich razem są
układy…”

Fragment utworu „Układy” I. Trojanowskiej, słowa: Andrzej Mogielnicki


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1919 roku – „Społeczeństwo nasze ze zgrozą i największym zaniepokojeniem przyjmuje dochodzące coraz częściej wieści o karygodnych nadużyciach urzędników państwowych. […] Nadużycia te, ubliżające godności stanu urzędniczego, podkopują fundamenta zdrowej struktury państwa, narażają państwo na nieobliczalne szkody, a społeczeństwo deprawują, przynosząc jednym niegodziwy zysk, a innym nędzę i niedolę. Związek Stowarzyszeń Urzędników Polskich z Wykształceniem Akademickim, uważając za swój obowiązek przyjście młodemu państwu z konieczną pomocą w tępieniu tych znamion rozkładu i zguby, powołał w swym gronie do życia  »Komitet Ochrony Czystości Służby Publicznej«, który ma objąć zadanie opinii publicznej, spełnić obowiązek sumienia społecznego przez rozpatrywanie wszelkich przypadków nadużyć tak opisywanych w prasie, jak i zgłaszanych wprost do Komitetu”. Odezwa Związku Polskich Stowarzyszeń Urzędników Państwowych z Akademickim Wykształceniem na obszarze b. zaboru austriackiego. (Cz-335,s.2)

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998

poniedziałek, 27 lipca 2009

Ul. św. Jana w remoncie - lipiec 2009


Zdarzyło się w Krakowie:... od połowy XVIII wieku – wybrukowano ulice: św. Jana, Floriańską, Grodzką oraz Rynek. Wybrukowano wtedy również szlak prowadzący od kościołą św. Trójcy przez Stolarską, Mały Rynek do kościoła NPM; przeprowadzono jednocześnie prace na przedmieściach, brukując główne ich szlaki. Na Kleparzu wybrukowano ulicę Długą i okolice kościoła św. Floriana, na Piasku „drogę publiczną” prowadzącą do Bramy Szewskiej, oraz sąsiedztwo zabudowań klasztoru oo.karmelitów. Bruki te choć naprawiane, były na skutek ciągłych przemarszów wojsk w takim stanie, że widok przewracających się powozów nie był czymś rzadkim.

Źródło: Kraków / studia nad rozwojem miasta  –  praca zbiorowa pod redakcją Jana Dąbrowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957

14:17, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (7) »
piątek, 24 lipca 2009

Lokomotywa na terenie AGH

Lokomotywa pochodzi znad morza, waży 115 ton i ma 23 metry długości. Stoi pomiędzy budynkami B4 i B5, tuż obok skrzyżowania ulic: Czarnowiejskiej i Chopina. Przy niej powstać ma stacja kolejowa nawiązująca do okresu przedwojennego, a po jej uruchomieniu będzie się tam znajdował punkt informacyjny uczelni.


Zdarzyło się w Krakowie: w latach 1926-1927 – przy Akademii powstał budynek Laboratorium Maszynowego, zlokalizowany w pobliżu Parku Jordana. Laboratorium powstało dzięki Górnośląskiemu Związkowi Przemysłowców Górniczo-Hutniczych, którzy opodatkowali się w 1925 roku na rzecz Akademii. Podatek stanowił 1 gr od każdej tony wydobytego węgla, co pozwoliło na uzyskanie kwoty 220 tys. zł.

Źródło:  http://www.uci.agh.edu.pl/  

12:11, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (5) »
czwartek, 23 lipca 2009

Ze spaceru - staw przy Plaza


Zdarzyło się w Krakowie:...lato 1921 – temperatura w cieniu wynosiła 38°C. „Upał straszny, duszący, wżerający się w mózg. Chodniki asfaltowe, od żaru słonecznego rozmiękłe, parzą nogi. Woda wyrzucana z beczkowozów na ulicę, znika momentalnie”. (IKC-219,s.6)

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998

środa, 22 lipca 2009

Migawki ze spaceru do Lasu Wolskiego

Migawki ze spaceru do Lasu Wolskiego


Zdarzyło się w Krakowie:...od 1953 roku – wąwóz Panieńskie Skały w Lesie Wolskim jest rezerwatem przyrody. W lesie są jeszcze dwa rezerwaty: Skałki Przegorzalskie i Bielańskie Skałki. Charakter krajobrazu tych rezerwatów ukształtowany został w okresie jurajskim. Cały Las Wolski zajmuje obszar 422ha i położony jest na wzgórzach Sowińca, Pustelnika i Srebrnej Góry.

Źródło: Zagadkowy Kraków – praca zbiorowa pod redakcją Piotra Hapanowicza, Michała Niezabitowskiego i Wacława Passowicza, wydawca: Towarzystwo „Pro Museo” w Krakowie, Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie przy udziale Muzeum Historycznego, wydawnictwo finansowane przez Gminę Miasta Kraków, 2003

16:45, tartuffe , Varia
Link Komentarze (6) »
wtorek, 21 lipca 2009

 

Zdarzyło się w Krakowie: „Historia tego kościoła pw. św. Józefa i klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych związana jest z bolesną historią Polski. W czasach kulturkampfu Bismarck zamknął klasztory. Zakonnicy i zakonnice zostali wypędzeni z księstwa poznańskiego wraz z większością polskiej inteligencji. W roku 1874 los ten spotkał Siostry Karmelitanki z Poznania, które schroniły się w jedynym istniejącym Karmelu w Krakowie przy ul. Kopernika.


Kościół Karmelitanek przy ul. Łobzowskiej


Wśród wypędzonych sióstr znajdowała się S.M. Ksawera od Jezusa (Maria z hrabiów Grocholskich). Do Karmelu wstąpiła już jako wdowa po księciu W.Czartoryskim. Bracia S.M. Ksawery zakupili na Łobzowie parcelę z willą, w której siostry zamieszkały w roku 1875. Dzięki ofiarności rodziny Czartoryskich i innych zaprzyjaźnionych rodów polskiej arystokracji wypędzonej z Polski a gromadzącej się w hotelu Lambert we Francji, w r. 1903 rozpoczęła budowę klasztoru i kościołą wg planów architektów Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego. 13 lipca 1905 r. siostry zostały uroczyście wprowadzone do klasztoru a kościół konsekrował ks. bp Anatol Nowak. Prace wykończeniowe trwały jeszcze przez wiele lat.


Kościół Karmelitanek przy ul. Łobzowskiej


W czasie I wojny światowej klasztor zamieniono na szpital wojskowy. Wdzięczni żołnierze jako wotum pozostawili w ogrodzie kamienną kapliczkę M.B. z Lourdes. 3 września 1939 roku klasztor został zbombardowany przez Niemców ponieważ na dachu znajdowały się działka przeciwlotnicze a w ogrodzie były okopy polskiego wojska. Cudem ocalałe siostry znowu schroniły się w klasztorze karmelitanek na ul. Kopernika. Po wyzwoleniu Krakowa w lutym 1945, wróciły do zrujnowanego klasztoru, który  z wielkim trudem i przez wiele lat odbudowywały(…)”

Źródło: Opis przy wejściu do kościoła karmelitanek, ul. Łobzowska.

Na rogu Łobzowskiej i Biskupiej


Zdarzyło się w Krakowie: w XVI wieku – jako własność biskupów krakowskich powstała jurydyka Biskupie. Osada położona była na gruntach należących do biskupów i częściowo na gruncie zakupionym z początkiem XIV wieku przez biskupa Muskatę. Początkowo był tutaj folwark biskupi, a później osada rzemieślniczo-ogrodnicza. Nad Biskupiem – obejmującym obszar pomiędzy ulicami Krowoderską a Łobzowską – mieszkała służba obsługująca krakowski Pałac Biskupi. Byli to głównie ogrodnicy oraz piekarze, posiadający prawo do sprzedaży swych wypieków w Krakowie.

Na podstawie: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM 2006; Zagadkowy Kraków – praca zbiorowa pod redakcją Piotra Hapanowicza, Michała Niezabitowskiego i Wacława Passowicza, wydawca: Towarzystwo „Pro Museo” w Krakowie, Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie przy udziale Muzeum Historycznego, wydawnictwo finansowane przez Gminę Miasta Kraków, 2003

 

niedziela, 19 lipca 2009

Ul. Stradom


Zdarzyło się w Krakowie:...w pierwszej połowie XIV wieku – za bramą Grodzką rozciągało się przedmieście Stradom – silny ośrodek osadniczy. W akcie lokacyjnym miasta Kazimierza (1335 r.) Stradom zostaje poddany jurysdykcji tego nowego miasta. W zależności od Kazimierza Stradom pozostawał aż do rozbiorów, mimo że przedmieszczanie niejednokrotnie domagali się utworzenia tutaj osobnej gminy. W czasach Jagiełły udało się im uzyskać prawo do posiadania osobnego wójta oraz obsadzania dwóch stanowisk ławniczych na Kazimierzu. Przedmieście Stradom było osadą o charakterze rolniczo-rzemieślniczym. Rozciągało się po obu stronach drogi wiodącej z Krakowa do mostu na Wiśle prowadzącego na Kazimierz (dziś skrzyżowanie ulic Stradom i Dietla). Nazwa przedmieścia pochodzi prawdopodobnie od włoskiej nazwy la strada.

Źródło: Zagadkowy Kraków – praca zbiorowa pod redakcją Piotra Hapanowicza, Michała Niezabitowskiego i Wacława Passowicza, wydawca: Towarzystwo „Pro Museo” w Krakowie, Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana w Krakowie przy udziale Muzeum Historycznego, wydawnictwo finansowane przez Gminę Miasta Kraków, 2003

 

sobota, 18 lipca 2009

Radio Kraków


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1936 roku – przy ul. Pędzichów Boczna 3 otwarto uroczyście nową siedzibę rozgłośni krakowskiej. Znajdowały się tam: wielkie studio muzyczne, studio kameralne, studio literackie, studio spikerów, pokój reżyserski, stacja kontroli technicznej, pokój kierownika i personelu technicznego. „Niestety dostęp do stacji jest fatalny, ulica Pędzichów Boczna przywodzi na myśl abisyńskie drogi i w imię dobrej opinii miasta należałoby bezzwłocznie uporządkować tę ulicę”. (IKC-5, s.19)

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998

23:17, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (3) »
 
1 , 2