Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
czwartek, 31 lipca 2008

U zbiegu ul. Kazimierza Wlk i alei Kijowskiej

Takie 17 pięter postawiono mi pod nosem. 55 metrów do góry a w całym kompleksie 113 mieszkań. Nie pozostaje nic innego, jak tylko się przyzwyczaić...


Zdarzyło się w Krakowie: …30 lipca 1924 roku –  dolar kosztował 5,19 zł.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

Kościół św. Katarzyny

Kościół św. Katarzyny


Zdarzyło się w Krakowie: …30 lipca 1939 roku –  po 120 latach nieobecności do opactwa tynieckiego powrócili oo. Benedyktyni.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

poniedziałek, 28 lipca 2008

Figurka z brązu na placu Mariackim

Figurka z brązu, stojąca na Placu Mariackim jest darem krakowskich rzemieślników dla miasta. Ofiarowana została w 1958 roku, odlew wykonał Leon Dyrko a model rzeźby jest autorstwa Franciszka Kalfasa. Rzeźba jest repliką jednej z postaci ze znanego ołtarza Wita Stwosza.

Figurka stanowi całość z fontanną projektu Jana Budziłło, zwaną czasem…

 

...na placu Mariackim

 

… „studzienką gołębi”.


Zdarzyło się w Krakowie: …w lipcu 1925 roku –  na frontonie gmachu Collegium Novum umieszczono gipsowego orła, który wypełnił puste miejsce, pozostałe po usunięciu w 1919 r. orła austriackiego.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

 

Ołtarz Trzech Tysiącleci na klasztornym dziedzińcu Ojców Paulinów

Wzniesione na 8 metrów siedem filarów, każdy z litego bloku kamiennego wyznaczają tylną ścianę ołtarza.  Figury świętych i błogosławionych wykonane zostały z patynowanego brązu. Całość zaprojektował zespół prof. Wincentego Kućmy a praca otrzymała nazwę Ołtarza Trzech Tysiącleci. Budowla umieszczona jest na klasztornym dziedzińcu Ojców Paulinów obok kościoła Na Skałce.

 

  Tablica umieszczona z lewej strony ołtarza


Zdarzyło się w Krakowie: …w lipcu 1921 roku –  Biskup Polonii amerykańskiej Ks. P.Rhode ofiarował IX Kołu Mieszczanek Krakowskich TSL im. Królowej Jadwigi 100 tys. mk na założenie domu poprawy dla chłopców.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
niedziela, 27 lipca 2008

ul. Świętego Wawrzyńca


Zdarzyło się w Krakowie: …w połowie lipca 1938 roku –  ceny w złotych na rynku wynosiły: 1kg nowych ziemniaków - 0,14–0,15; 1kg sera zwyczajnego – 0,70–0,80; 1litr śmietany – 1,00–1,20; 1kg agrestu – 0,40-0,70; 1kg malin ogrodowych – 0,50-0,60; 1kg truskawek – 0,40-0,60; 1kg czereśni krajowych – 1,00-1,40; para kurcząt – 1,50-3,50; kaczka żywa – 1,80-2,50; kura żywa – 2,50-4,00; 1kg żywego karpia – 2,60; 1kg szczupaka, brzany lub leszcza – 3,00; 1kg ryb wiślanych drobnych i średnich – 0,80-1,20. Kurs: 1$ = 5,27zł.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
sobota, 26 lipca 2008

Kopiec Wandy

Kopiec powstał prawdopodobnie ok. VII – VIII wieku n.e. Zbudowany (prawdopodobnie) przez zamieszkujących wówczas te tereny… Celtów. W bardzo bliskiej okolicy natrafiono na liczne ślady osadnictwa neolitycznego, celtyckiego i z okresu wpływów rzymskich. Kopce takie stanowiły istotny element kultury Celtów. Stojąc na kopcu Wandy 1 listopada, zobaczymy jak słońce zachodzi dokładnie nad innym, podobnym kopcem – Kraka. Natomiast stojąc na kopcu Kraka 1 maja, zobaczymy wschodzące słońce nad kopcem Wandy. Rok Celtów dzielił się na dwie połowy, z których pierwsza zaczynała się 1 maja a druga 1 listopada. Na te daty przypadały uroczyste święta.

Wieńczący kopiec pomnik projektu Jana Matejki

Legenda mówi, że kopiec jest mogiłą Wandy, córki Kraka, która zginęła samobójczą śmiercią w nurtach Wisły po tym jak niemiecki książę Rytygier  najechał te ziemie, gdy Wanda odmówiła mu swojej ręki… Według Długosza Wandę pochowano w polu nad rzeką Dłubnią, ok. 1 mili od Krakowa.


Zdarzyło się w Krakowie: …26 lipca 1920 roku –  władze wojskowe zorganizowały przeloty na Krakowem. Dochód  przeznaczony został na dofinansowanie wyjazdu polskiej ekipy na Igrzyska Olimpijskie do Antwerpii. Cena biletu wynosiła 1 tys. mk.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

Teatr Ludowy - Osiedle Teatralne 34

Działa od 3 grudnia 1955 roku. Miał być  prawdziwie socjalistycznym i proletariackim, wielkim teatrem – taka przynajmniej była idea. Teatr Ludowy nawiązywał do dorobku sceny teatralnej Nurt, jednakże zespół Nurtu nie został zaangażowany do Ludowego. Pierwszą premierą byli Krakowiacy i Górale Wojciecha Bogusławskiego ( w wersji Leona Schillera). Rok później, podczas Dni Krakowa zaprezentowano ten spektakl na wzgórzu wawelskim. Teatr Ludowy wystawia sztuki również na Scenie pod Ratuszem w Rynku Głównym.


Zdarzyło się w Krakowie: …od 1949 roku krakowskie teatry musiały obowiązkowo uczestniczyć w Festiwalu Sztuki Rosyjskiej i Radzieckiej. Gościły także na występach wzorcowe, radzieckie teatry, które dawały wręcz „instruktażowe” pokazy nowej „sztuki”. W owych poprawnych politycznie spektaklach zajmowano się stonką, Titem, imperializmem, Waszyngtonem i przede wszystkim pracą. Miejsce narodowych bohaterów zajęli bohaterowie radzieccy, którzy tępili wrogów, zachowywali czujność i przekraczali normy. Emil Orzechowski napisał o krakowskich scenach, że osiągnęły „stan bliski śmierci klinicznej”.

Na podstawie: Dzieje Krakowa / Tom 6 -  Kraków  w latach 1945-1989 Andrzej Chwalba, Wydawnictwo Literackie Kraków 2004
17:49, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (1) »
środa, 23 lipca 2008

Basztowa 15 - dawniej gmach Towarzystwa Ubezpieczeniowego Feniks, obecnie PLL LOT

Zaprojektowany przez J. Struszkiewicza i M. Burstina, wybudowany w 1933 roku. W czasie budowy działkę wraz z obiektem przejęło Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „Feniks”. 7 pięter i 2-kondygnacyjna wieża miała mieścić według projektu komfortowe mieszkania, sale restauracyjne i ekskluzywną salę kinową. Obecnie znany jako budynek PLL LOT.


Zdarzyło się w Krakowie: …od lipca 1943 roku do obozu w Płaszowie zaczęli przybywać polscy więźniowie. Do Płaszowa można było trafić za nieprzestrzeganie godziny policyjnej, szmuglowanie żywności, nielegalny handel a nawet za spacerowanie w parku dla Niemców lub jazdę w niemieckim przedziale tramwaju. Trafiały tam również ofiary łapanek. Każdy więzień zaopatrzony był w dowód „doręczenia więźnia”, w którym odnotowany był rodzaj kary i termin jej zakończenia.

Na podstawie: Dzieje Krakowa / Tom 5 -  Kraków  w latach 1939-1945 Andrzej Chwalba, Wydawnictwo Literackie Kraków 2002
22:47, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (2) »
wtorek, 22 lipca 2008

Sukiennice w remoncie...

Remont ma kosztować ponad 8 milionów euro. Odnowione Sukiennice będą o połowę większe i nieco… lżejsze. Wyburzone zostały niektóre ściany, podniesiony zostanie dach. Budowniczy zapewniają, że remont ten to również drobiazgowa konserwacja więc nie ma obaw o średniowieczne cegły użyte niegdyś do budowy zabytku.

W 2010 roku od strony kościoła Mariackiego ma być udostępniony taras dla zwiedzających.


Zdarzyło się w Krakowie: …22 lipca 1935roku –  dekretem I. Mościckiego na wojewodę krakowskiego mianowany został W. Raczkiewicz.

Na podstawie: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

Ul. Św. Krzyża

Ul. Św. Krzyża


Zdarzyło się w Krakowie: …w lipcu 1922 roku –  Przez kierownictwo, robotników i robotnice Wojskowego Magazynu Pościeli w Krakowie – Grzegórzkach ufundowana została 3000 cegiełka wawelska.

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
23:02, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (1) »
 
1 , 2 , 3