Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
piątek, 30 kwietnia 2010

Krakowscy mimowie


Zdarzyło się w Krakowie: w 1928 roku – Pod koniec miesiąca trwała ostra walka wyborcza: ”Szpalty dzienników krakowskich naszpikowane są politycznymi atakami, podlanymi obficie zawiesistym sosem »osobistych« dyskusji. Parkany, mury kamienic i tablice mienią się w promieniach mroźnego słońca tęczą barw agitacyjnych afiszy, z których każdy zachwala swój towar. Przechodnie przeważnie nie zwracają uwagi na rozlepione płachty zadrukowanego papieru”. (GK-ABC-58,s.6) 

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998

czwartek, 29 kwietnia 2010

Ul. Kopernika


Ul. Kopernika


Zdarzyło się w Krakowie: Ulica Mikołaja Kopernika – „W średniowieczu przebiegał tą trasą, poprzez osadę przy kościele św.Mikołaja (datowanym prawdopodobnie na pierwszą połowę XII w.), jeden z głównych szlaków handlowych, prowadzący z Krakowa przez Mogiłę, Wiślicę, Sandomierz na Ruś. Po lokacji miasta w r.1257 osada znalazła się poza obrębem murów miejskich (…)” 

Źródło: Nazwy ulic Krakowa (fragment) – Elżbieta Supranowicz, Instytut Języka Polskiego, PAN Kraków 1995

środa, 28 kwietnia 2010

W Lesie Wolskim

Zdjęcie zrobione w Lesie Wolskim,  zainspirowane blogiem Sosny dęby brzozy autorstwa Xerbavita.


„Uroczysko Las Wolski wraz z uroczyskami Sikornik, Łasina, Celiny tworzy jeden obręb leśny i rekreacyjny o powierzchni 462 ha, położony w całości na terenie Dzielnicy VII Miasta Krakowa.
Kompleks leśny Lasu Wolskiego (422 ha) historycznie dzieli się na dwa uroczyska: Las Wolski i Bielany. Krajobraz w Lesie Wolskim jest bardzo zróżnicowany, bogata jest rzeźba terenu. Różnice wzniesień na krótkich odcinkach są tutaj stosunkowo duże, wynoszą nawet około 120 m. Stoki wzgórz mają formę stromych krawędzi, a rozcinające je doliny przybierają kształt głębokich jarów i wąwozów. Jest to typowy krajobraz dla skał wapiennych. Teren, na którym położony jest Las Wolski oraz otaczające go wzgórza pasma Sikornika, zbudowany jest bowiem z wapienia górno-jurajskiego”. 

Źródło: http://www.zoo-krakow.pl/index.php

Ulica Starowiślna

Ul. Starowiślna. Dzień powszedni.


W kwietniu w Krakowie:

1846 – zaborcy likwidują Wolne Miasto Kraków, które zostaje odtąd włączone do monarchii austriackiej,

1848 – zamieszki na ulicach Krakowa. Wojska austriackie bombardują Kraków z Wawelu, giną 32 osoby, 

1850 – Franciszek Józef I ogłasza swoją decyzję o budowie Twierdzy Kraków.

Źródło: http://pl.wikipedia.org 

Tagi: kraków ulice
18:01, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (1) »
wtorek, 27 kwietnia 2010

Zagadka

Czy wiecie może co to jest za kościół i gdzie można go zobaczyć?


Zdarzyło się w Krakowie: …zbudowany w latach 1905 – 1909, według projektu Jana Sas – Zubrzyckiego. W 1922 roku zamontowano w nim organy, wykonane jeszcze przed pierwszą wojną światową w firmie Adolfa Homana. Organy te pierwotnie przeznaczone były do kościoła w Baku. Jednak wybuch wojny i późniejsze wydarzenia uniemożliwiły realizację celu i w efekcie trafiły do tego kościoła. Jego wnętrze ukształtowane zostało na podobieństwo gotyckiej katedry w wersji gotyku nadwiślańskiego…  

Źródło:  http://pl.wikipedia.org

poniedziałek, 26 kwietnia 2010

Las Wolski


Zdarzyło się w Krakowie: „Uroczysko Las Wolski było dawniej własnością księcia Marcelego Czartoryskiego. Spadkobiercy i następni właściciele Lasu Wolskiego odsprzedali go w 1917 roku Kasie Oszczędności Miasta Krakowa, a ta ofiarowała go miastu. Uchwałą Rady Miejskiej przeznaczono leśną darowiznę o pow. 335,13 ha na tzw. „Park Ludowy”.
Las Uroczyska Bielany był od 1604 roku własnością Klasztoru O.O. Kamedułów, których sprowadził do Polski Mikołaj Wolski – Wielki Marszałek Koronny. Klasztor otrzymał ten las w darowiźnie od Sebastiana Lubomirskiego”.  

Źródło: http://www.zoo-krakow.pl/index.php


Las Wolski

 

niedziela, 25 kwietnia 2010

 

Zielony weekend. Jak nie w Ogrodzie Botanicznym, to w Zoo ;) Pierwszy raz w tym roku i od razu miła niespodzianka - nie trzeba płacić za możliwość robienia zdjęć, niestety cena biletu trochę wzrosła...

To tylko ziewanie...


Irbis


W krakowskim Zoo


W krakowskim Zoo


Król ziewa...


W krakowskim Zoo


W krakowskim Zoo


Obserwator


Zdarzyło się w Krakowie: „Idea utworzenia ogrodu zoologicznego zrodziła się w 1927 roku. Miejsce pod przyszłe ZOO wybrano na polanie w środkowej części Lasu Wolskiego, na wzniesieniu (345 m n.p.m.). W roku następnym przygotowano teren, zbudowano klatki i woliery, w których umieszczono pierwszych skrzydlatych i czworonożnych mieszkańców.
Ogród Zoologiczny otwarto uroczyście 6 lipca 1929 roku w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego. W dniu otwarcia zwierzostan liczył 94 sztuki ssaków, 98 sztuk ptaków i 12 sztuk gadów. Były to głównie zwierzęta fauny rodzimej, ale eksponowano również okazy tak egzotyczne jak małpy.
Od początku założenia ogrodu bardzo zasłużony dla jego rozwoju był Antoni Koziarz, który pełnił funkcję kierownika ZOO do roku 1966.
W czasie II wojny światowej Krakowskie ZOO znajdowało się pod administracją niemiecką. Niektóre zwierzęta zostały przetransportowane do niemieckich ogrodów. Sześć dorosłych żubrów, które wywieziono z Lasu Wolskiego zginęło w czasie bombardowania w Berlińskim ZOO”.  

Źródło: http://www.zoo-krakow.pl/index.php

sobota, 24 kwietnia 2010

 

W końcu można wybrać się do Ogrodu Botanicznego… i oderwać się od pracy, domu, polityki, zakupów, sprzątania i innych męczących rzeczy.

W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


W Ogrodzie Botanicznym


Zdarzyło się w Krakowie: „Szczególną sławę zyskał Ogród w latach sześćdziesiatych XIX w., kiedy dyrektorem był Ignacy Rafał Czerwiakowski (1808-1882), a głównym ogrodnikiem (inspektorem) Józef Warszewicz (1812-1866), podróżnik po Ameryce środkowej i Południowej. Wydany w 1964 r. Catalogus plantarum wymieniał ok. 10 tys. taksonów, w tym ok. 4 tys. tropikalnych. Wspaniała kolekcja podupadła pod koniec XIX w. i dopiero Marian Raciborski (1863-1917), badacz flory Polski i Jawy rozpoczął jej odnowę na początku XX w. (założył nowe alpinarium, dział genetyki i zmienności roślin). Swą obecną aranżację zawdzięcza Ogród Władysławowi Szaferowi (1886-1970), jednemu z najwybitniejszych polskich botaników. W 1983 r., w czasie jubileuszu 200-lecia, otwarto dla publiczności Muzeum, przekształcone w 1994 r. w Muzeum Botaniczne i Pracownię Historii Botaniki im. J. Dyakowskiej. W 1976 r. Ogród Botaniczny UJ wpisany został do rejestru zabytków, jako cenny obiekt przyrody, pomnik historii nauki, sztuki ogrodniczej i kultury”.  

Źródło: http://www.ogrod.uj.edu.pl/

piątek, 23 kwietnia 2010

Widok z mostu Powstańców Śląskich na ul. Starowiślną


Zdarzyło się w Krakowie: Ulica Starowiślna – zabudowana została dopiero w drugiej połowie XIX wieku – m.in. pałac Pugetów, klasztor ss.Urszulanek. Pod koniec XIX wieku ulicę przedłużono do ulicy św.Wawrzyńca, a po wybudowaniu w 1913 roku mostu na Wiśle Starowiślna stała się trasą wylotową z miasta. 

Źródło: Nazwy ulic Krakowa – Elżbieta Supranowicz, Instytut Języka Polskiego, PAN Kraków 1995

Tagi: kraków ulice
18:29, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (4) »
środa, 21 kwietnia 2010

Cercis Siliquastrum L. – Judaszowiec wschodni

Cercis Siliquastrum L. – Judaszowiec wschodni. Zdjęcie zrobione podczas spaceru w Ogrodzie Botanicznym. 

„Wtedy Judasz, który Go wydał, widząc, że Go skazano, opamiętał się, zwrócił trzydzieści srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: Zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną… Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił się” ( Mt 27,3-5)  

Drzewo to nie jest wymienione w Biblii z nazwy, jednak wg tradycji na nim właśnie poniósł śmierć Judasz. 

Źródło: Ogród Botaniczny UJ – opis w miejscu.

 
1 , 2