Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
niedziela, 25 marca 2012

Ul. Gołębia

„Nazwy jej zmieniały się w dawniejszych wiekach i to niejednokrotnie. W najstarszych zapiskach, odnośnych jak się zdaje do tej ulicy, spotykamy nazwy: plat.Ultima, Hinderste gasse, plat. Ultima Visle. Zapiska z r.1325 ‹‹curia in Ultima platea prope murum civitatis›› wskazuje, że ulica dochodziła do murów miasta, ale nie biegła wzdłuż tych murów - jak mógłby kto przypuszczać, bo wtedy nie byłoby potrzeba wyraźnie i wyjątkowo bliżej określać, że dwór przy tej ulicy znajduje się w pobliżu murów. W r.1328 po raz pierwszy pojawia się nowe określenie: ‹‹ultima platea Visle››, jakoby ul.Ostatnia w stronę Wisły. Ulicy Wiślnej tak nigdy nie nazywano. Cenną jest zapiska z r.1331: ‹‹ultima platea Vissle lutifigulorum››, wskazuje bowiem dość dokładnie czas, kiedy nastąpiła przemiana nazwy i kiedy nazwa ul.Garncarskiej (Lutifigulorum) tak jeszcze była nową, że dla jasności określenia trzeba było dodawać przy niej nazwę dawniejszą: Ultima Vissle. Odtąd już stale spotykamy denominację: plat. Lutifigulorum, albo Figulorum, przez resztę wieku XIV i XV. (...) Nazwa dzisiejsza w formie łacińskiej ‹‹plat. Columbarum›› pojawia się bodaj po raz pierwszy u Długosza, gdy mówi o pożarze 1462r.W XVI w. jeszcze ta nazwa walczy z dawną, ale od r.1564 staje się coraz częstszą, a w XVII w. zyskuje sobie prawo obywatelstwa.(...)"   

Źródło: fragment Bibljoteka Krakowska nr.63-64 Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów – Stanisław Tomkowicz, Druk W.L.Anczyca i Spółki 1926 w Krakowie – reprint Krajowej Agencji Wydawniczej, Kraków 1985 – egzemplarz nr 611.

sobota, 24 marca 2012

Ul. Stolarska

„Pierwotnie nazywano ją: (od r.1305) Prediger brudergasse, (od r.1319) plat. fratrum Praedicatorum (…). Zapiska z r.1368 mówi o posiadłości, przechodzącej od Rynku aż do tej ulicy (…), a zapiska z r. 1391 mówi o kamienicy (…) między domami zakonnic, a naprzeciw dworu zakonu kaznodziejskiego. Wiadomo, że naprzeciw klasztoru dominikanów były na ul.Stolarskiej dwa domy zakonnic. Wyraz zaś ‹‹curia fratrum Praedicatorum›› użyty jest albo zam. ‹‹conventus››, albo istotnie może przy klasztorze od strony ul.Stolarskiej był niegdyś także dwór dominikanów. (…) Z układu między miastem Krakowem a dominikanami, zawartego r.1637 dowiadujemy się, że woda z Rudawy cugiem miejskim szła przez ul. Stolarską, i że szły tamtędy wody rurmusowe, których pozwolono używać konwentowi (…).”

Źródło: fragment Bibljoteka Krakowska nr.63-64 Ulice i place Krakowa w ciągu dziejówStanisław Tomkowicz, Druk W.L.Anczyca i Spółki 1926 w Krakowie – reprint Krajowej Agencji Wydawniczej, Kraków 1985 – egzemplarz nr 611.
Widok na most Piłsudskiego

Widok z kładki.

Kładka Bernatka


Duch w Narodzie nie ginie.

Kładka Bernatka

Krótka instrukcja: zakochać się, kłódkę powiesić, kluczyk do Wisły…


Kładka Bernatka

Można we… dwoje, można w troje…


Kładka Bernatka

Można i tak.


Kładka Bernatka

A gdy Miłość się skończy…

 

czwartek, 22 marca 2012

Przy ul. Tureckiej

Przy ul. Tureckiej.


„Ulica, istniejąca przed włączeniem w r.1909 Ludwinowa do Krakowa, nosiła wówczas zwyczajowo nazwę ul. Wolnych (biegła przez grunty należące do tej rodziny). W r.1912 nadano jej nazwę ul. Benedyktyńskiej (…). Motywacja tej nazwy nie jest znana – może nadano ją dlatego, że we wczesnym średniowieczu (XI w.) pobliska Skałka należała do zakonu benedyktynów, a parafia skałeczna rozciągała się także na drugim brzegu Wisły, a może dlatego, że od XIII w. część Dębnik należała do ss.benedyktynek ze Staniątek (…). Obecną nazwę nadano ulicy w r.1918 (…), zaś w r.1965 część leżącą za rzeką Wilgą przemianowano na ul. Szaflarską. Wcześniej koryto Wilgi, które w okresie międzywojennym przesunięto nieco na wschód, nie dzieliło ulicy na dwie części. Motywacja nazwy nieznana.”

Źródło: Elżbieta Supranowicz – Nazwy ulic Krakowa (fragment), Instytut Języka Polskiego – Polska Akademia Nauk, Kraków 1995

 

niedziela, 18 marca 2012