Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
wtorek, 31 marca 2009

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) dostępny w kościele Mariackim


Co to jest AED?
W wielu przypadkach nagłego zatrzymania akcji serca (sudden cardiac arrest - SCA) możliwe jest przywrócenie prawidłowej akcji serca poprzez wczesną defibrylację. Może ją wykonać automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) ważący ok. 4-5 kg., z wyglądu przypominający laptop lub niewielką walizkę.
Dzięki zaawansowanej technologii, po przyklejeniu do klatki piersiowej ofiary dwóch elektrod (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca) defibrylator sam wydaje instrukcje postępowania. Wyświetlając je na ekranie oraz wydając polecenia głosowe urządzenie przejmuje nadzór nad akcją ratunkową. Analizuje rytm serca poszkodowanego i decyduje o tym, czy przeprowadzenie defibrylacji jest konieczne, czy należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową. W przypadku wystąpienia migotania komór przez klatkę piersiową i serce poszkodowanego przepuszczany jest prąd o napięciu ok. 1500V w czasie ok. 0,2sek.

Źródło: http://www.eioba.pl/


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1891 roku   założono Pogotowie Ratunkowe. Na wzór pogotowia w Wiedniu, założyło je Krakowskie Ochotnicze Towarzystwo Ratunkowe. Celem Pogotowia było udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach w obrębie miasta Krakowa i miasta Podgórza. Pogotowie krakowskie było drugą w Europie (po pogotowiu wiedeńskim) i pierwszą tego typu placówką na ziemiach polskich. Mieściło się w budynku Straży Pożarnej i przez wiele lat dysponowało tylko karetkami konnymi. Pierwszy samochód sanitarny (z demobilu) zakupiono dopiero w 1917 roku. 

Źródło: Dzieje Krakowa / Kraków w latach 1918-1939 – Tom 4 – pod redakcją Janiny Bieniarzówny i Jana M.Małeckiego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1997

21:36, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (7) »
poniedziałek, 30 marca 2009

Szeroka 16 - wejście na dziedziniec synagogi Poppera

Szeroka widziana od strony synagogi Poppera


Zdarzyło się w Krakowie:…w latach 1965-1967 – przeprowadzono kapitalny remont budynku synagogi Wolfa Poppera, podczas którego zamurowano wnękę na Aron ha-kodesz, wejście od strony ulicy Dajwór zamieniono na okno oraz rozebrano drewniane ganki i przybudówki. Po zakończeniu remontu w synagodze za zgodą Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie mieści się filia Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży.

 

Źródło: Wikipedia 

20:41, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (7) »
niedziela, 29 marca 2009

Podwórko, ok. ulicy Bartosza (pomiędzy pl. Bawół a ul. św. Wawrzyńca)


Ul. św.Wawrzyńca - po remoncie


Zdarzyło się w Krakowie:...do 1933 roku   ludność żydowska posiadała dwie gminy wyznaniowe: na Kazimierzu ( z siedzibą zarządu przy ul.Skawińskiej 2) i na Podgórzu (ul.Józefińska 5). Władze wojewódzkie rozwiązały gminę podgórską, a komisarzem rządowym dla niej ustanowiony został dr Rafał Landau, prezes zarządu gminy na Kazimierzu. Funkcję tę pełnił do 1936 roku, kiedy zarządzeniem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego połączono obydwie gminy, usuwając tym jedyne w Polsce funkcjonowanie w jednym mieście dwóch żydowskich gmin wyznaniowych.

Źródło: Dzieje Krakowa / Kraków w latach 1918-1939 – Tom 4 – pod redakcją Janiny Bieniarzówny i Jana M.Małeckiego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1997

Most Grunwaldzki, tylko niżej...


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1922 roku – ukazał się pierwszy numer „Zwrotnicy”, nieregularnego pisma artystyczno-literackiego, propagującego najnowsze prądy w sztuce, literaturze i kulturze. Wydawcą i redaktorem był T.Peiper. W artykule programowym stwierdzono, że „Zwrotnica”: „pragnie być macicą nowej duszy, pragnie wszyć w naszego człowieka nerw teraźniejszości – obudzić wiarę w cudotwórczą epokę i niechęć do martwych epok. Z nowej duszy pragnie wyprowadzić nową sztukę, pragnie iść za stylem naszej epoki i rzeźbić jej głowę, osadziwszy ją wprzódy na jej własnych żelaznych żebrach”. Pismo upadło w następnym roku, po ukazaniu się sześciu zeszytów, a kolejne sześć wydano w latach 1926-1927.

                             

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998

AGH - budynek A0 wewnątrz


Starania o uruchomienie Akademii Górniczej ciągnęły się od XIXw. Ostatecznie otwarcie nastąpiło dopiero w 1919 r. Władze miejskie przyznały jej prowizorycznie budynek szkolny przy ul.Loretańskiej 18. Znalazły się w nim pomieszczenia biura, sale wykładowe i rysunkowe oraz czytelnia dla studentów. Wykłady z chemii odbywały się w Sali Zakładu Anatomii Porównawczej UJ, z matematyki w Seminarium Matematycznym UJ przy ul.Św.Anny, a z mechaniki ogólnej w Collegium Witkowskiego Uniwersytetu. Władze miasta i ministerstwo przyznały uczelni budynek świeżo kończonego gimnazjum w Podgórzu przy ul.Krzemionki 11. Część sal objęto dopiero w 1921 roku. Kolejne pomieszczenia wynajmowano w Szkole Przemysłowej przy al.Mickiewicza 7, w szkole powszechnej przy ul.Smoleńsk 7. Przejęto także budynek przy ul.Skałecznej 10. Uczelnia rozwinęła niesłychanie energiczne starania o budowę własnego gmachu. Na otrzymanych parcelach przy al.Mickiewicza w czerwcu 1923 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę głównego gmachu. 


 

DJ-robot na terenie AGH


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1930 roku   do tego roku trwała budowa głównego gmachu Akademii Górniczej przy al.Mickiewicza.  

Źródło: Dzieje Krakowa / Kraków w latach 1918-1939 – Tom 4 – pod redakcją Janiny Bieniarzówny i Jana M.Małeckiego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1997

13:19, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (7) »
sobota, 28 marca 2009

Zegar słoneczny na kaplicy św. Jana Nepomucena


„Dni nasze jako cień na ziemi, a nie masz żadnego przedłużenia”.


Zdarzyło się w Krakowie:... w 1954 roku – Tadeusz Przypkowski wykonał w technice sgraffita zegar słoneczny, który umieszczony został na zewnątrz kaplicy św. Jana Nepomucena (Kościół Mariacki). Zastąpił on zegar z 1682 roku.

Źródło: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM 2006
 

Niebo nad Bronowicami


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1964 roku – część istniejącego lotniska wojskowego w Balicach przeznaczono dla lotnictwa cywilnego.    

Źródło: Wikipedia

piątek, 27 marca 2009

Z dzisiejszego spaceru... Podgórze widziane z drugiej strony Wisły

Z dzisiejszego spaceru...


Zdarzyło się w Krakowie:...w marcu 1920 roku – pracownicy służb miejskich postanowili założyć związek zawodowy obejmujący wszystkich pracujących na potrzeby miasta: w kancelarii miejskiej, wodociągach, gazowni, elektrowni, akcyzie, straży pożarnej, zakładzie oczyszczania miasta i tramwajach.

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii, Kraków 1998
czwartek, 26 marca 2009

Na katedrze...


Zdarzyło się w Krakowie:... od 1386 roku – czyli od małżeństwa Jadwigi z Jagiełłą – stał się Wawel głównym ośrodkiem dyspozycyjnym monarchii jagiellońskiej. Jagiellonowie przyczynili się do niebywałego rozkwitu Wawelu, a mecenat królów Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka, Zygmunta I i Zygmunta Augusta zaważył na artystycznym obliczu katedry i zamku.

Źródło: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM 2006
23:35, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (2) »

Tabliczka na moście J. Piłsudskiego


Zdarzyło się w Krakowie:...w 1914 roku   Fabryka Zieleniewskiego (powstała w 1853 r.) przekształciła się w spółkę akcyjną C.K. Uprzywilejowane Fabryki Maszyn i Wagonów L.Zieleniewski S.A. w Krakowie, Lwowie i Sanoku. Firma przed pierwszą wojną światową była największym zakładem przemysłu maszynowego Krakowa.

Źródło: Dzieje Krakowa / Kraków w latach 1918-1939 – Tom 4 – pod redakcją Janiny Bieniarzówny i Jana M.Małeckiego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1997
21:42, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (3) »
 
1 , 2 , 3 , 4