Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
sobota, 28 lutego 2009

Ul. Montelupich


Zdarzyło się w Krakowie: …w 1925 roku –  sąd skazał na kary ciężkiego więzienia M.Grünspana (17 lat) na 3 lata, J.Mündelgrüna (18 lat) na 2 lata i A.Herschkowitza (20 lat) na 5 lat za kolportaż odezw komunistycznych(…)

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

21:21, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (2) »
czwartek, 26 lutego 2009

Przy ul. Twardowskiego...


Zdarzyło się w Krakowie: …w 1935 roku –  na Dębnikach, przy ul. Czarodziejskiej, na gruntach przydzielonych przez gminę m. Krakowa rozpoczęto roboty wstępne przy budowie pierwszego osiedla robotniczego.

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
18:28, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (6) »
wtorek, 24 lutego 2009

                               Zdarzyło się w Krakowie: w roku 1986

             » „Czy relikty ósmej przedromańskiej budowli murowanej okażą się kaplicą główną książęcej rezydencji Bolesława Chrobrego?”  Trudno – doprawdy – nadążać z opisywaniem niebywałych odkryć archeologicznych na wawelskim wzgórzu. Jako człowiek odpowiedzialny za informowanie PT. opinii o wszystkim, co się dzieje na Wawelu, raportuję uprzejmie, iż do uprzedniej listy siedmiu budowli przedromańskich dołączyła ósma. Nie polegając na zbiorowej pamięci ważnych szczegółów, przypomnę owych siedem: Rotunda św. Feliksa i Adaukta, budowla „czworokątna” na dziedzińcu Arkadowym, mur przedromański nad Smoczą Jamą, kościół B, mur w północno – zachodniej części dziedzińca Batorego, relikty katedry przedromańskiej czyli Chrobrowskiej i jednoabsydowa rotunda przy pomniku Kościuszki. Uff! Takiego zgromadzenia przedromańszczyzny murowanej nie znajdziesz nigdzie poza Wawelem na ziemi naszej, a tu radosny dodatek: powiększenie listy, miejmy nadzieję, ciągle otwartej.

Wawel widziany z mostu Dębnickiego

Jak doszło do tego odkrycia? Górnicy krakowskiego „Hydrokopu” podczas drążenia rozpoznawczego w rejonie XVI-wiecznej łaźni królewskiej na dziedzińczyku Batorego (pomiędzy katedrą a zamkiem) na głębokości ok. 2,5m natrafili na mur, który ze względu na usytuowanie trudno było powiązać z reliktami romańskiego kościoła św.Gereona. Nadzorujący te prace archeolodzy: dr Zbigniew Pianowski i mgr Janusz Firlet sądzili, że natrafiono na fragment płyty fundamentowej zalegającej pod całą budowlą, zapewne starszą od kościoła romańskiego. Niezbędne okazało się poszerzenie obszaru badań. Konserwator Wawelu, prof. Jerzy Szablowski podjął więc decyzję, aby odgruzować wschodnią część dawnej królewskiej łaźni, aż do samej ściany pałacu. Odsłonięto powtórnie odcinek północnej ściany św.Gereona, a także dalszy, znaczny fragment płytkowego muru, rozpoznanego wcześniej w obrębie korytarzyka łaźni. Zachował się odcinek lica tego muru, wyznaczający jego orientacje (identyczną jak romańskiego kościoła)  oraz narożnik. Świadczył on, że odkryta budowla posiadała wnętrze na planie prostokąta, obudowane potężnym, grubym na około 3m fundamentem, głównie z płytowo łamanego wapienia i piaskowca – podobnie jak i inne najstarsze budowle wawelskie.

Wawel widziany z mostu Dębnickiego

Fakt, iż znajduje się ona w obrębie murów romańskiej bazyliki św.Gereona, wskazywać może na funkcję sakralną obiektu. Czy tutaj znajdowała się główna kaplica pałacowa książęcej rezydencji Bolesława Chrobrego? To kolejny sekret wawelski, czekający na rozstrzygnięcie i dokładniejszą interpretację. Najważniejsze, iż tajemniczy obiekt jest ósmą przedromańską budowlą, którą dopisuje się do rejestru poprzednich siedmiu. Jakby tego było jeszcze mało, w pozostałości północnej ściany romańskiego kościoła św.Gereona (znał ją już prof. Adolf Szyszko-Bohusz), ostatnio odsłonięto spod warstwy renesansowej zamurówki – negatyw dolnej części kolumny romańskiej, która podpierała sklepienie nawy bocznej, bądź łuk wzmacniający drewniany strop. Ów negatyw – czyli odcisk nieistniejącej obecnie kolumny w murze zaświadcza o podobieństwie do kolumn  poprzednio odkrytych w prezbiterium przez Adolfa Szyszko-Bohusza, a obecnym badaczom: Pianowskiemu i Firletowi ułatwia rozeznanie wnętrza tego kościoła. Owa niegdysiejsza kolumna niemal „dotykała” tajemniczego reliktu ósmej budowli przedromańskiej. Wobec takiego urodzaju odkryć w tym sezonie archeologii wawelskiej trzeba tylko życzyć badaczom wytrwałości w drążeniu wielkich szlaków sprzed tysiąca lat w tej – ciągle nieznanej – ziemi na wawelskim wzgórzu.«

ZBIGNIEW ŚWIĘCH

Źródło: Gazeta Krakowska – Rok XXXVIII, Nr 226 (11717) 1986-09-27,28.

Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1

Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1

Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1


Zgromadzenie Zmartwychwstańców datować należy od 17 lutego 1836 roku. Miało ono w swych zadaniach wspierać emigrantów, najpierw tych w Paryżu i Rzymie; wspierać duchowo i materialnie. Dynamizm życia i entuzjazm pierwszych Braci skutecznie pokonywały wrogość części środowisk emigracyjnych, wszelkie zamęty ideologiczne i biedę materialną oraz brak Ojczyzny. Dzisiaj Zmartwychwstańcy pracują w wielu krajach świata, prowadzą parafie, szkoły katolickie i ośrodki ewangelizacyjne. Poświęcają się również studiom i pracy naukowej.

Na podstawie:   http://www.zmartwychwstancy.pl/


Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1 

Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1 

Siedziba zgromadzenia Zmartwychwstańców w Krakowie – ul. ks. Pawlickiego 1   

Zdarzyło się w Krakowie: …w latach 1985 - 1996 –  powstała siedziba Zmartwychwstańców. Cały kompleks zbudowano w stylu postmodernistycznym, według projektu Dariusza Kozłowskiego i Wacława Stefańskiego. Mieszczą się w nim: Kuria Prowincjonalna, Wyższe Seminarium Duchowne, Collegium Resurrectianum, Archiwum i Muzeum Prowincji, Wydawnictwo Alleluja, Biblioteka Główna i Studium Duchowości Zmartwychwstańskiej.

Na podstawie tablicy informacyjnej w miejscu

 
  

Z kolekcji peruwiańskiej Muzeum Archeologicznego

Z kolekcji peruwiańskiej Muzeum Archeologicznego


 Zdarzyło się w Krakowie: … w 1850 roku -  przez Towarzystwo Naukowe Krakowskie powołane zostało do życia Muzeum Starożytności. I właśnie połowy XIX wieku sięgają początki kolekcji archeologicznej obecnego Muzeum Archeologicznego.

Na podstawie: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006,  

poniedziałek, 23 lutego 2009

Wejście do Parku Dębnickiego

Park Dębnicki zimą


Park Dębnicki – zaprojektowany przez Instytut Architektury Krajobrazu Politechniki Krakowskiej, składa się z dwóch niewielkich części przedzielonych terenem przemysłowym należącym do miasta. Teren pod budowę parku przekazała Krakowowi prawie sto lat temu rodzina Lasockich. Na tyłach parku znajduje się neorenesansowy pałac Lasockich, zwieńczony krenelażem z końca XIX wieku. W okresie międzywojennym bracia Albertyni prowadzili tutaj zakład dla ubogich chłopców.


 

Park Dębnicki zimą

 


Zdarzyło się w Krakowie: …w 1254 roku –  po raz pierwszy wzmiankowane są Dębniki, które niewątpliwie istniały już wcześniej ze względu na swój charakter osady służebnej. Związane one były z grodem, podobnie jak i inne osady tego rodzaju położone w pobliżu Krakowa. Królewska wieś Dębniki znajdowała się w samym zakolu Wisły i sięgała aż po późniejszy „dębny młyn”.

Na podstawie: Kraków – studia nad rozwojem miasta  – praca zbiorowa pod redakcją Jana Dąbrowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1957.

Klasztor sióstr Norbertanek – widok od strony Wisły


Zdarzyło się w Krakowie: …w 1587 roku –  tragiczny rok dla Norbertanek. Wobec zbliżającego się pod Kraków arcyksięcia Maksymiliana Habsburga, kanclerz Jan Zamoyski zadecydował ze względów strategicznych o spaleniu przedmieść. W aktach klasztornych zapisano wtedy: „tota villa Zwierzyniec est concremata” (cały Zwierzyniec został spalony). Dnia 29 października spłonął konwent Norbertanek. Zakonnice zamieszkały w zgliszczach.

Źródło: Salwator – zabytki i tradycje Zwierzyńca  Michał Rożek, Coit Kraków 1988
08:38, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (8) »
niedziela, 22 lutego 2009

Ze spaceru - Wawel 22 lutego 2009

Ze spaceru - 22 lutego 2009

Z dzisiejszego spaceru bulwarami wiślanymi. Spotkałem na Wawelu znajomego, którego nie widziałem wiele lat. Okazało się, że również fotografuje Kraków ale całkiem profesjonalnie. Zdjęcia zrobione jego obiektywem, którego to obiektywu mu zazdroszczę ;)


Zdarzyło się w Krakowie: …w latach 1907 - 1912 –  nad Wisłą usypano wały, natomiast na brzegach rzeki pod Kazimierzem i Podgórzem powstały kamienne bulwary.

17:23, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (8) »
sobota, 21 lutego 2009

Z dzisiejszego spaceru...

Migawka z ul. Kanoniczej (u góry). Pogoda kusiła do wyjścia z domu, choć było dość zimno.  Nie wszystkim jednak zimno przeszkadzało....

Niektórym zima nie jest straszna...


Zdarzyło się w Krakowie: …w lutym 1936 roku –  zarząd miejski podjął decyzję o obniżeniu od 1 marca cen prądu (o 5 gr za 1 kilowat) i gazu (o 10 gr za m³).

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
niedziela, 15 lutego 2009

Rynek Główny - 15 lutego

Zima wróciła.

Z ciekawostek; znalazłem informację, że w lutym 1920 roku, dokładnie 20 lutego temperatura w Krakowie wynosiła +25°C !


Zdarzyło się w Krakowie: …14 – 15 lutego 1936 roku –  w mieście bawił minister sprawiedliwości Rzeszy H.Frank z małżonką. Towarzyszyli mu dyrektor Niemieckiej Akademii Prawa K.Lasch i prokurator najwyższy J.Bühler, a ze strony polskiej radca L.Bodeński (MSZ) i z ramienia ministerstwa sprawiedliwości sędzia Sądu Apelacyjnego Dybowski.(…) H.Frank złożył wieniec u trumny J.Piłsudskiego oraz zwiedził zabytki Krakowa. M.in. oświadczył:, „że dopiero po zwiedzeniu Wawelu można sobie wyobrazić, jak wielką potęgą w przeszłości była Polska i można nabrać należytego respektu dla olbrzymiego polskiego dorobku kultury i sztuki”. Prof. F.Zoll oraz hr.Potoccy podejmowali gościa śniadaniem, a prezydent Kaplicki obiadem, na który zaproszono licznych przedstawicieli świata naukowego i kulturalnego. Po opuszczeniu Krakowa H.Frank wyjechał na kilkudniowy odpoczynek do Zakopanego.

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
 
 
1 , 2