Pstrykam całkowicie amatorsko
Nikon D40 D5000 D200
N16-85 N35 N50 S10-20 S18-200zBLOGowani.pl


Pisz swój dziennik w Internecie
sobota, 31 stycznia 2009

Farmaceutyki - eksponaty Muzeum Farmacji UJ

Dopadła i mnie. Wychodzona, leczona domowymi sposobami - wygrała. Było, mam nadzieję, że minęło ;)

Farmaceutyki - eksponaty Muzeum Farmacji UJ


Zdarzyło się w Krakowie: …w styczniu 1920 roku –  Ilustrowany Kuryer Codzienny donosi: „Influenza hiszpańska i tyfus szerzą się w mieście w sposób zastraszający. Nienależyte odżywienie, rozliczne kłopoty, troski i udręki oraz niehigieniczne mieszkania wytwarzają podłoże arcypodatne dla wszelakich chorób. Toteż przez dzielnice miasta sąsiadujące z cmentarzami przesuwają się codziennie korowody trumien, kryjących w swym wnętrzu tych, którym nie starczyło sił do dalszej walki o byt”. (IKC-20, s.3)

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
19:07, tartuffe
Link Komentarze (9) »
niedziela, 25 stycznia 2009

Fragment odnowionych murów getta - Podgórze


Zdarzyło się w Krakowie: …w roku 1941 –  3 marca tego roku gubernator dystryktu krakowskiego O.Wächter zarządził utworzenie getta, w dzielnicy Podgórze, na prawym brzegu Wisły. Decyzja ta oznaczała konieczność przemieszczania się w obie strony kilkudziesięciu tysięcy ludzi – Polaków i Żydów. W następstwie utworzenia getta Kazimierz i Stradom stały się wyłącznie chrześcijańskie. „Ulica Krakowska zmieniła swój wygląd po wysiedleniu Żydów do getta w Podgórzu. Zostawione, opustoszałe po nich mieszkania, w miarę możliwości tamtych czasów remontowano i odnawiano, przydzielając je zatrudnionym robotnikom” (Cyt. za W.Trojan Kraków i jego mieszkańcy…, s.40.) Koncentrację Żydów w Podgórzu zamierzano zakończyć 20 marca 1941 roku. Po tym terminie pobyt poza granicami getta miał być karany śmiercią.

Źródło: Dzieje Krakowa / Tom 5 – Kraków w latach 1939 - 1945 – Andrzej Chwalba, Wydawnictwo Literackie Kraków 2002
piątek, 23 stycznia 2009

Ze spaceru na Zamek


Zdarzyło się w Krakowie: …w roku 1632 -  Regestr gospód wszystkich w mieście K.J.M. Krakowie (wydany w skrócie ponad 100 lat temu przez Aleksandra Weinerta) mówi, że w mieście, w obrębie murów było 556 kamienic (bez ul. Kanoniczej, w spisie pominiętej, gdyż posiadłości duchowne były wolne od kwaterunku), licząc w to domy szpitalne, bursy i szkoły, 8 dworów, 7 dworków, 46 domów drewnianych, zlokalizowanych głównie nie opodal murów miejskich przy ul. Gołębiej, Rogackiej (dziś Reformackiej), Szpitalnej, Świniej.

Źródło: Dzieje Krakowa / Tom 2 – Kraków w wiekach VXI-XVIII – Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Wydawnictwo Literackie Kraków 1984
21:24, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (3) »
czwartek, 22 stycznia 2009

Lato w Ogrodzie Botanicznym UJ - 2008

Lato w Ogrodzie Botanicznym UJ - 2008

To tylko wspomnienie lata.


Zdarzyło się w Krakowie: …zimą 1925 roku –  w lutym pojawiły się pierwsze motyle pokrzywniki. Od dwóch dni temperatura wynosiła +15°C. „Ludzie po prostu duszą się we futrach, toteż nie można się dziwić licznym śmiałkom, którzy pojawili się na Plantach bez kapeluszy i wierzchnich okryć. Wczoraj wieczorem ławeczki na Plantach były jak w maju obsadzone przez liczne parki, żądne wiosennych wzruszeń i nie baczące, że do wiosny jeszcze daleko (…), a przesiadywanie na ławkach wobec tak niestałej aury, może się skończyć katarem i grypą”. (IKC-40,s.8)

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998

Migawka z Placu Nowego zwanego Żydowskim

Migawka z Placu Nowego zwanego Żydowskim


Zdarzyło się w Krakowie: …w styczniu 1933 roku –  z nakazu rabina krakowskiego odbył się dzień postu, modlitwy oraz składek pieniężnych na rzecz biednych Żydów. Kto nie mógł zachować postu, mógł się wykupić ofiarą 18gr. Akcję zarządzono na skutek katastrofalnego położenia materialnego wielu Żydów.

Źródło: Kraków między wojnami – Czesław Brzoza, Towarzystwo Sympatyków Historii 1998
19:53, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (4) »
poniedziałek, 19 stycznia 2009

Wejście na Stary Cmentarz Podgórski


Cmentarz założony został pod koniec XVIII w., prawdopodobnie w latach 1784 – 1794, kiedy to cesarz Józef II nakazał ze względów sanitarnych przenosić cmentarze z miejsc zamieszkałych. W źródłach miejskich pierwsza wzmianka o cmentarzu pochodzi z 1820 roku. W 1838 zbudowano kostnicę. Z 1886 roku pochodzi informacja o grobowcu rodziny Zdzieńskich, właścicieli Płaszowa, zbudowanym w formie dużej kaplicy, którą po wyremontowaniu używano jako kaplicę cmentarną.


 

Cmentarz Podgórski

 


Cmentarz dwukrotnie poszerzano w 1838 roku i w 1895 zwracając jednocześnie uwagę na konieczność jak najszybszego założenia nowego cmentarza, do czego doszło ostatecznie w 1900 roku. W kwietniu 1900 roku, stary cmentarz zamknięto, postanawiając chować tutaj jedynie osoby zasłużone dla Podgórza i posiadające grobowce rodzinne.

W 1942 roku Niemcy budując linię kolejową zniwelowali spychaczami ponad 25% powierzchni cmentarza. Zniszczonych zostało wtedy wiele znajdujących się tam nagrobków.W latach siedemdziesiątych, podczas budowy ulicy Powstańców Śląskich (ówczesnej Telewizyjnej) cmentarz został okrojony do skrawka pierwotnej powierzchni. Większość grobów została uszkodzona, a przemieszane i zniszczone detale zostały porzucone pod murem. Część zwłok przeniesiono do nowych grobów, chowając  je bez jakiejkolwiek dokumentacji pod najtańszymi lastrikowo-betonowymi nagrobkami.


Cmentarz Podgórski


Bezpowrotnie zniszczono zabytkowy układ i charakter cmentarza. Mimo protestów konserwatora zabytków inwestor budujący nową drogę nigdy nie zrekonstruował np. neogotyckiej kaplicy grobowej rodziny Cieślików z 1888 roku, do czego zobowiązany był w podpisanej umowie. Do dziś przetrwało zaledwie 38 arów starego cmentarza podgórskiego, który w 1900 roku liczył 1,5 ha powierzchni.


 

Cmentarz Podgórski


Po prawej stronie od głównego wejścia znajduje się grób Edwarda Dembowskiego, emisariusza i działacza niepodległościowego. Zginął on podczas Powstania Krakowskiego, w czasie procesji na Podgórze 27 lutego 1846 roku. Wraz z nim poległo szesnastu innych uczestników marszu. Ich pogrzeb przerodził się w manifestację patriotyczną. Na starym cmentarzu pochowano także uczestników kolejnych powstań. W 1863 roku w rodzinnej mogile spoczęły zwłoki zaledwie osiemnastoletniego Ludwika Zolla, powstańca styczniowego. Leży obok swojego ojca, Józefa Chrystiana Zolla, burmistrza Podgórza oraz Fryderyka Zolla, majora Armii Krajowej, powstańca warszawskiego, kawalera orderu Virtuti Militari. W kolejnych grobach starego cmentarza leżą także: malarz Wojciech Eljasz-Radzikowski oraz jego syn Władysław, rzeźbiarz (autor rzeźby orła na Bramie Floriańskiej) i uczestnik powstania styczniowego.


 

 

Tablica na nagrobku Wojciecha Bednarskiego - Cmentarz Podgórski

 

 


W nieznanym miejscu pochowany jest Aleksander Kotsis, malarz pejzaży i scen z życia ludu krakowskiego i podhalańskiego. W najdalszej części cmentarza znajdują się grobowce honorowych obywateli i prezydentów Podgórza: Emila Serkowskiego i Ferdynanda Seeling-de-Sauenfelsa.Po prawej stronie od wejścia znajduje się grobowiec rodziny Bednarskich, miejsce wiecznego spoczynku Wojciecha, nauczyciela, działacza społecznego, a przede wszystkich twórcy najpiękniejszego z podgórskich parków nazwanego jego imieniem. Dalej grób Jordana Stoyowskiego, tłumacza uważanego za twórcę polskiego języka prawniczego.

Kolejne groby są coraz mniej czytelne, niektóre kompletnie zdewastowane, stały się bezładnymi zbiorowiskami kamieni.


 

Wejście na Stary Cmentarz Podgórski

 

 

Źródła: http://pl.wikipedia.org , http://www.podgorze.pl/ , http://www.vivakrakow.com/


Zdarzyło się w Krakowie: …z roku 1778  pochodzi relacja Carosiego, w której wyjaśniono dlaczego Podgórzu nie zmieniono nazwy na Josephstadt; „…osada ta wzrosła do rozmiarów miasteczka, które chciano nawet początkowo nazwać Josephstadtem, ale cesarz wymówił się od tego zaszczytu”. Patent cesarski z 1784 roku używa nazwy „Podgórze” i wyraźnie stwierdza, że nowe miasto ma być utrzymane przy teraźniejszej nazwie.

Źródło: Dzieje Krakowa / Tom 2 – Kraków w wiekach VXI-XVIII – Janina Bieniarzówna, Jan M.Małecki, Wydawnictwo Literackie Kraków 1984

 
 
niedziela, 18 stycznia 2009

Spacer na Wawel - grudzień 2008


Spacer na Wawel - grudzień 2008


Zdarzyło się w Krakowie: …w 1913 roku –  Warunki zwiedzania Wawelu – Katedra otwarta jest zazwyczaj do zmroku. Zwiedzanie dozwolone w godzinach wolnych od nabożeństwa, t.j. w dnie powszednie po godzinie 10., a w niedzielę i święta po godzinie 11 rano. Skarbiec i groby królewskie zwiedzać można obecnie tylko w poniżej oznaczonym czasie: Skarbiec w dni powszednie od godz. 10 do 12 przed poł. za opłatą 50 hal. od osób dorosłych i 20 hal. od dzieci. W poniedziałki od 10 do 12 przed poł. bezpłatnie. W niedziele i święta skarbiec dla zwiedzających zamknięty. Groby królewskie w dni powszednie od godz. 10 do 12 przed poł, oraz od 2 do 4 popołudniu. W niedziele i święta od godz. 12 do 1 popołudniu.W ostatnie 3 dni Wielkiego tygodnia skarbiec i groby dla zwiedzających zamknięte. Do zwiedzania skarbca i grobów musi być najmniej 5 osób. Bilety są do nabycia w zakrystyi.

Gremialne wycieczki, urządzane przez szkoły, stowarzyszenia, instytucye, mogą zwiedzać zamek bezpłatnie za poprzednio uzyskanem zezwoleniem Wydziału krajowego (…) Zwiedzania w grupach liczniejszych nad 15 do 20 osób naraz, nie można zalecać, ponieważ w mniejszych ubikacyach zwiedzający muszą się cisnąć, objaśniającego wszyscy dosłyszeć nie mogą, a przechodzenie przez wązkie drzwi i korytarze opóźnia zwiedzanie. (…) Smocza jama jest niedostępną z powodu zgnicia schodów.

Źródło: Zamek krakowski / Przewodnik dla zwiedzających z dodaniem ‘’Historyi Wawelu’’ Dr Klemens Bąkowski, Spółka Wydawnicza Polska w Krakowie 1913.

 

czwartek, 15 stycznia 2009

Opuszczone torowisko - Pogdórze

Nieczynne torowisko pomiędzy ulicami: Kącik a Lipową. Mroczny zakątek na drodze do dawnej fabryki Oskara Schindlera.


Zdarzyło się w Krakowie: … w latach 1939-1944 -  przy obecnej ulicy Lipowej działała Deutsche Emailwaren-Fabrik (Niemiecka Fabryka Wyrobów Emaliowanych) zarządzana przez niemieckiego przemysłowca Oskara Schindlera, który zatrudniał w niej żydowskich robotników, ratując ich w ten sposób przed wywiezieniem do obozów. W 1944 roku w obliczu zbliżającego się frontu sowieckiego Oskar Schindler przeniósł fabrykę do Brünnlitz na Morawach. Gdy transport po drodze został skierowany do Auschwitz, Schindler zdołał wydostać stamtąd swoich robotników. Uratował życie ponad 1200 osobom.

Na podstawie: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006,  http://wikipedia.org/  

Wilga wpadająca do Wisły - widziana z mostu J. Piłsudskiego


Wilga wpadająca do Wisły - widziana od strony ul. M. Konopnickiej


Zdarzyło się w Krakowie: … w lutym 1784 roku -  cesarz Józef II podniósł Podgórze do rangi wolnego królewskiego miasta, nadając mu wiele przywilejów i praw. Podgórze miało się stać konkurencyjne dla Krakowa. Cesarskie przywileje przyciągnęły do miasta kupców i rzemieślników oraz osadników polskich i kolonistów niemieckich. Rozpoczął się szybki rozwój miasta, powstawać zaczęły warsztaty rzemieślnicze i drobny przemysł.

Źródło: Przewodnik po zabytkach Krakowa – Urbs celeberrima – Michał Rożek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006
18:04, tartuffe , Kraków
Link Komentarze (4) »
poniedziałek, 12 stycznia 2009

Fast food o kilkusetletniej tradycji - 1,30zł/szt ;)

Pierwsze historyczne informacje o piekarzach krakowskich i przywilejach sprzedaży swoich wyrobów na Rynku w Krakowie można znaleźć w dokumencie lokacyjnym miasta Krakowa, wydanym przez Bolesława Wstydliwego w 1257 roku.O produkcji i wypieku obwarzanków mówi również uchwała Rady Miasta Krakowa o wypieku chleba i wynagradzaniu „rodziny” z 22 kwietnia 1529 r. O pieczeniu obwarzanków przez piekarzy krakowskich jest wzmianka w Senatu Consultum de pane cogendo et de mercedes familiae pistorum.
O historii obwarzanka mówi fragment: Również ci, którzy pieką obwarzanki (circinellis), aby były zawsze świeże, piękne i smaczne mają na raz wypiekać korzec mąki. Na podstawie przywilejów wydanego przez Jana Olbrachta obwarzanki mogli piec i sprzedawać tylko piekarze krakowscy, a w księgach cechowych znajdują się informacje na temat sprawowania przez cech kontroli nad osobami, które w danym roku miały piec obwarzanki.

Nazwa obwarzanek pochodzi od sposobu obwarzania tj. obgotowywania ciasta w wodzie.
Nazwa ta była stosowana w zaborze austriackim. Mieszkańcy zaboru pruskiego używali nazwy precel, a mieszkańcy Galicji – bajgel. Do dzisiaj stosuje się wszystkie trzy określenia tego produktu. Nazwa precel pochodzi od określenia niemieckiego precel i dotyczyła ciasta charakterystycznie zwiniętego przypominającego kształtem ósemkę. Precel jest do dzisiaj elementem herbu piekarzy europejskich, w tym także polskich.

 

Zdarzyło się w Krakowie: …26 maja 1496 roku – Jan Olbracht wydał przywilej, na mocy którego obwarzanki mieli piec i sprzedawać tylko krakowscy piekarze.

Na podstawie:    http://www.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx
 
1 , 2